...Loading, Please Wait...

AIA MEDICAL CARD


Satu Pelan Takaful Lengkap Yang Menanggung Kos Perubatan Hospital Anda/Keluarga/Syarikat Dengan Had Tahunan Tinggi, TIADA Had Seumur Hidup, Pilihan Termasuk Pampasan & Simpanan/Pelaburan


LIFELONG MEDICAL PROTECTION

PERLINDUNGAN SEHINGGA UMUR 100 TAHUN

Memberikan perlindungan sehingga umur anda 100 tahun

No Lifetime Limit

TIADA HAD SEUMUR HIDUP

Had tahunan sehingga RM1.65 Juta dan TIADA Had Seumur Hidup

ZERO CO-TAKAFUL AND DEDUCTIBLE CHARGES

TIADA KO-TAKAFUL

Bill hospital anda ditanggung oleh AIA Public Takaful

HASSLE-FREE HOSPITAL ADMISSIONS

My AIA (IOS/ANDROID)

Dengan aplikasi "My AIA" anda boleh mengetahui Hospital panel yang terdekat

Different Coverage Options

KAD PERUBATAN 1 KELUARGA

Individu, Pasangan atau Keluarga dibawah 1 pelan

Different Coverage Options

PERLINDUNGAN PERUBATAN KOMPREHENSIF

Kad Perubatan + Pampasan + Simpanan/Pelaburan

Free Quotation

Hubungi kami