...Loading, Please Wait...

AIA MEDICAL CARD


"Satu pelan Takaful perubatan yang menanggung kos perubatan hospital anda dengan Had tahunan sehingga RM1.65 Juta, TIADA Had Seumur Hidup & dengan pilihan Kad perubatan + Perlindungan + Simpanan/Pelaburan"


LIFELONG MEDICAL PROTECTION

PERLINDUNGAN SEHINGGA UMUR 100 TAHUN

Memberikan perlindungan sehingga umur anda 100 tahun

No Lifetime Limit

TIADA HAD SEUMUR HIDUP

Had tahunan sehingga RM1.65 Juta dan TIADA Had Seumur Hidup

ZERO CO-TAKAFUL AND DEDUCTIBLE CHARGES

TIADA KO-TAKAFUL

Bill hospital anda ditanggung oleh AIA Public Takaful

HASSLE-FREE HOSPITAL ADMISSIONS

AIA LOCATOR (IOS/ANDROID)

Dengan aplikasi "AIA Locator" anda boleh mengetahui Hospital panel yang terdekat

Different Coverage Options

KAD PERUBATAN 1 KELUARGA

Individu, Pasangan atau Keluarga dibawah 1 pelan

Different Coverage Options

PERLINDUNGAN PERUBATAN KOMPREHENSIF

Kad Perubatan + Pampasan + Simpanan/Pelaburan

Kadar Caruman

pakej

Free Quotation

Hubungi kamiAIA

AIA Life Planner

WhatsApp:jomtakaful.my/whatsapp

( The Real Life Company )