...Loading, Please Wait...

AIA MEDICAL CARD


"Satu Pelan Takaful Lengkap Yang Menanggung Kos Perubatan Hospital Anda Dengan Had Tahunan Sehingga RM1.65 Juta, TIADA Had Seumur Hidup, Termasuk Pampasan & Simpanan/Pelaburan"


LIFELONG MEDICAL PROTECTION

PERLINDUNGAN SEHINGGA UMUR 100 TAHUN

Memberikan perlindungan sehingga umur anda 100 tahun

No Lifetime Limit

TIADA HAD SEUMUR HIDUP

Had tahunan sehingga RM1.65 Juta dan TIADA Had Seumur Hidup

ZERO CO-TAKAFUL AND DEDUCTIBLE CHARGES

TIADA KO-TAKAFUL

Bill hospital anda ditanggung oleh AIA Public Takaful

HASSLE-FREE HOSPITAL ADMISSIONS

AIA LOCATOR (IOS/ANDROID)

Dengan aplikasi "AIA Locator" anda boleh mengetahui Hospital panel yang terdekat

Different Coverage Options

PERLINDUNGAN PERUBATAN KOMPREHENSIF

Kad Perubatan + Pampasan + Simpanan/Pelaburan

Free Quotation

(Individu/SME)

Hubungi kami